menu dblex
dryftas
verb
vara före
Se även
dryfta

Alla synonymer går att klicka på.