menu dblex
drunkna i
verb
vara överlupen
förirra sig
förlora sig

Alla synonymer går att klicka på.