menu dblex
drott
substantiv
härskare
hövding
konung
furste
kung
länsherre

Alla synonymer går att klicka på.