menu dblex
driva i höjden
verb
trissa upp
öka
uppdriva
upptrissa

Alla synonymer går att klicka på.