menu dblex
driva fram
verb
nödvändiggöra
pådriva
pressa fram
påskynda
skynda på
främja
genomdriva

Alla synonymer går att klicka på.