menu dblex
dressyr
substantiv
drill
skolning
inövning
träning
övning
exercis
skola
uppfostran

Alla synonymer går att klicka på.