menu dblex
drejskiva
substantiv
kavalett

Alla synonymer går att klicka på.