menu dblex
draga sig till minnes
verb
ihågkomma

Alla synonymer går att klicka på.