menu dblex
dra vittgående slutsatser
verb
generalisera

Alla synonymer går att klicka på.