menu dblex
dra till sig uppmärksamheten
verb
ådraga sig

Alla synonymer går att klicka på.