menu dblex
dra till med
verb
ta till
hugga till med
häva ur sig
utslunga
klämma till med

Alla synonymer går att klicka på.