menu dblex
dra sina färde
verb
avresa
avlägsna sig
försvinna

Alla synonymer går att klicka på.