menu dblex
dra sig tillbaka från
verb
lämna
frånträda

Alla synonymer går att klicka på.