menu dblex
dra sig till minnes
verb
erinra sig
komma ihåg
påminna sig
minnas

Alla synonymer går att klicka på.