menu dblex
dra sig fram
verb
försörja sig
klara sig
bärga sig
leva
reda sig
livnära sig
slå sig fram
uppehålla livet

Alla synonymer går att klicka på.