menu dblex
dra sig före
verb
överge världen

Alla synonymer går att klicka på.