menu dblex
dra samman
verb
hopdra
adstringera
dra ihop
sammandraga
Relaterade ord
sammandra

Alla synonymer går att klicka på.