menu dblex
dra orättmätig fördel av
verb
utnyttja

Alla synonymer går att klicka på.