menu dblex
dra med sig
verb
medföra
innebära
vålla
ha i släptåg
involvera
framkalla
skapa
föra med sig
ha som konsekvens
förorsaka

Alla synonymer går att klicka på.