menu dblex
dra in på staten
verb
spara
inskränka sig
snåla
dra åt svångremmen
ransonera
leva enklare

Alla synonymer går att klicka på.