menu dblex
dra in på
verb
inskränka
minska
reducera
spara
sänka
avkorta
försvaga
ransonera
ekonomisera
snåla

Alla synonymer går att klicka på.