menu dblex
dra ihop
verb
förkorta
sammandra
komprimera
synkopera
dra samman
dra till

Alla synonymer går att klicka på.