menu dblex
dra ifrån
verb
minska
avräkna
subtrahera
frånräkna
reducera
dra från
avlägsna
bortdra
frånskilja
utdra
extrahera
distansera
gå ifrån

Alla synonymer går att klicka på.