menu dblex
dra försorg om
verb
bestyra
besörja
laga
sörja för
vidta anstalter
sköta
skydda

Alla synonymer går att klicka på.