menu dblex
dra blankt
verb
gripa till vapen
resa vapen

Alla synonymer går att klicka på.