menu dblex
dra andan
verb
flämta
andas
hämta sig
ta igen sig
känna lättnad

Alla synonymer går att klicka på.