menu dblex
dra åstad
verb
avlägsna sig
bege sig åstad
fara
skynda sig
hålla in

Alla synonymer går att klicka på.