menu dblex
drösa
verb
dråsa
slöa
lata sig
vara långsam av sig

Alla synonymer går att klicka på.