menu dblex
drön
substantiv
dån
söl
tröghet

Alla synonymer går att klicka på.