menu dblex
drömma
verb
fantisera
bygga luftslott
svärma
grubbla
I uttryck
drömma om
gå och drömma

Alla synonymer går att klicka på.