menu dblex
drömlik
adjektiv
overklig
sagolik
fantastisk
spöklik
trolsk
drömsk
illusorisk
romantisk

Alla synonymer går att klicka på.