menu dblex
dröja vid
verb
uppehålla sig

Alla synonymer går att klicka på.