menu dblex
drög
substantiv
kälke
släde

Alla synonymer går att klicka på.