menu dblex
dråsa omkull
verb
snava
falla

Alla synonymer går att klicka på.