menu dblex
dråsa
verb
ramla
dimpa
stupa
trilla
tumla
dunsa
rasa
drumla
drösa
falla ymnigt
I uttryck
dråsa i
dråsa omkull

Alla synonymer går att klicka på.