menu dblex
dräpande svar
substantiv
dråpslag

Alla synonymer går att klicka på.