menu dblex
drämma till
verb
slå till
smocka
klippa till
klämma till
dänga till
smocka till
slå
dänga
damma till

Alla synonymer går att klicka på.