menu dblex
domkapitel
substantiv
stiftsstyrelse
konsistorium

Alla synonymer går att klicka på.