menu dblex
dissociera
verb
avskilja
lösgöra
upplösa
sönderdela

Alla synonymer går att klicka på.