menu dblex
dissekera
verb
sönderdela
stycka
obducera
skära upp
undersöka
analysera
skärskåda
rannsaka
bena upp
särlägga
sönderbena

Alla synonymer går att klicka på.