menu dblex
disponent
substantiv
ledare
föreståndare
chef
direktör
driftschef
fabrikschef
förvaltare
avdelningschef
bolagschef
industriledare
vicevärd

Alla synonymer går att klicka på.