menu dblex
dilla
verb
prata smörja
svamla
fantisera
prata i nattmössan
yra
prata strunt
bygga luftslott

Alla synonymer går att klicka på.