menu dblex
diktarbegåvning
substantiv
skaldegåva

Alla synonymer går att klicka på.