menu dblex
dignitet
substantiv
värde
valör
potens
storhet
rang
värdighet
ämbete
hederspost

Alla synonymer går att klicka på.