menu dblex
detriment
substantiv
skada

Alla synonymer går att klicka på.