menu dblex
detaljera
verb
specificera
förtydliga
uppge

Alla synonymer går att klicka på.