menu dblex
det våta
substantiv
blöta

Alla synonymer går att klicka på.