menu dblex
det tror fan det
fras
huggaren
hundan
kattsingen
näcken
rackaren
sjutton
tjyven

Alla synonymer går att klicka på.