menu dblex
det högsta väsendet
substantiv
gud

Alla synonymer går att klicka på.