menu dblex
det gröna
substantiv
natur
landet
naturen
det fria
gröngräset

Alla synonymer går att klicka på.